กีฬาแชร์บอล

กีฬาแชร์บอลไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีต้นกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อใด รู้แต่เพียงว่า กีฬาแชร์บอลเป็นกีฬาที่ปลูกฝัง หรือปูพื้นฐานการเล่นกีฬาจำพวกบาสเกตบอล และแฮนด์บอล หรือกีฬาประเภทอื่น ๆ โดยจะมีมีทักษะด้านการเคลื่อนไหว ทักษะการฝึกฝนเบื้องต้น เพื่อเป็นการฝึกความพร้อมของร่างกายและจิตใจก่อนเล่นกีฬาอื่น