คุณสมบัติของไม้แร็กเกตที่ดี

สำหรับไม้แร็กเกตในการเล่นแบตมินตัน ควรมีมาตรฐานที่ดีพอสมควร เพราะถ้าคุณภาพต่ำไปก็อาจทำให้การเล่นหมดความสนุกไปได้มากเลยที่เดียว ดังนั้นควรเลือกไม้แร็กเกตที่มีมาตรฐานดังต่อไปนี้

1. สำหรับเฟรมของไม้แร็กเกตควรยาวไม่เกิน 680 มิลลิเมตร และกว้างทั้งหมดไม่เกิน 230 มิลลิเมตร สำหรับด้านจับ จะเป็นส่วนของแร็กเกตที่ผู้เล่นใช้จับสำหรับพื้นที่ขึงเอ็น จะเป็นส่วนของแร็กเกตที่ผู้เล่นใช้ตีลูก

2.พื้นที่ขึงเอ็นสำหรับพื้นที่ขึงเอ็นจะต้องแบนราบ ด้วยการร้อยเอ็นเป็นเส้นขวางขัดกับเส้นยืนแบบการขึงเอ็นทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลาง ไม่ควรทึบน้อยกว่าตอนอื่น ๆทั้งนี้พื้นที่ขึงเอ็นต้องยาวทั้งหมดไม่ควรเกิน 280 มิลลิเมตร และกว้างทั้งหมดไม่เกิน 220 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามอาจขึงไปถึงคอเฟรมเลยก็ได้แต่ต้องให้ความกว้างที่เพิ่มของพื้นที่ขึงเอ็นนั้นไม่เกิน 35 มิลลิเมตร ความยาวทั้งหมดของพื้นที่ขึงเอ็นจะต้องไม่เกิน 330 มิลลิเมตร หากเกินกว่านี้จะไม่ได้มาตรฐาน

3.แร็กเกตสำหรับตัวแร็กเกตต้องปราศจากวัตถุอื่นติดอยู่ หรือยื่นออกมา ยกเว้นนอกจากส่วนที่ทำเพื่อป้องกันการสึกหรอ หรือกันการชำรุดเสียหาย ป้องกันการสั่นสะเทือน การกระจายน้ำหนัก หรือการพันด้ามจับให้กระชับมือผู้เล่นมากขึ้นนอกจากนี้ควรมีความเหมาะสมทั้งขนาดและการติดตั้งสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นที่สำคัญแร็กเกตต้องปราศจากสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่ทำให้เปลี่ยนรูปทรงของแร็กเกต ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของการตีปะทะลูกลดลงอาจจะทำให้ตีลูกได้ไม่ไกลหรือตีไม่ได้ไปตามทิศทางที่เราต้องการ