Sbo กีฬาแชร์บอลน่าสนใจอย่างไร

กีฬาแชร์บอลไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีต้นกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อใด รู้แต่เพียงว่า กีฬาแชร์บอลเป็นกีฬาที่ปลูกฝัง หรือปูพื้นฐานการเล่นกีฬาจำพวกบาสเกตบอล และแฮนด์บอล หรือกีฬาประเภทอื่น ๆ

โดยจะมีมีทักษะด้านการเคลื่อนไหว ทักษะการฝึกฝนเบื้องต้น เพื่อเป็นการฝึกความพร้อมของร่างกายและจิตใจก่อนเล่นกีฬาอื่น

ในสมัยแรกกฎ กติกาการเล่นยังไม่มีตายตัว แต่ยึดกติกาของบาสเกตบอลในบางส่วนมาใช้ โดยมี พันเอกมงคล พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็นผู้ริเริ่มและได้มีการพัฒนาจนมีการเล่นอย่างแพร่หลาย เพราะแชร์บอลเป็นกีฬาที่เล่นง่าย ไม่จำกัดเพศ สามารถเล่นได้ทุกสนาม สำหรับลูกบอลที่ใช้จะใช้จะเป็นลูกเนตบอล หรือลูกวอลเลย์บอล หรือใช้วัสดุอื่นแทนก็ได้เช่นกัน สำหรับภาชนะที่ใช่รับลูกบอลนอกจากตะกร้ายังสามารถใช้อย่างอื่นที่ใส่ลูกได้

ในการเล่นแชร์บอล ผู้เล่นจะช่วยกันรับส่งลูกบอลให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน นำลูกบอลผ่านฝ่ายตรงข้ามและโยนลงไปในตะกร้าของฝ่ายตนเองที่ยืนรอรับอยู่ข้างหน้าโดยโยนให้เข้าตะกร้าให้มากที่สุด และในทางตรงกันข้ามอีกฝ่ายก็จะต้องป้องกันไม่ให้ลูกบอลส่งข้ามไปเข้าตะกร้าด้วยเช่นกัน จึงนับว่ากีฬาแชร์บอลเป็นกีฬาที่เล่นไม่ยาก ในปัจจุบันจึงมีการนำกีฬาแชร์บอลไปเล่นทั้งในที่ทำงาน ในสถานศึกษา หรือการแข่งขันเพื่อความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย หรือจะเล่นกันเองในครอบครัวสนุกๆก็ยังได้ จึงนับว่ากีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาที่มีประโยชน์ยิ่งนัก ทั้งฝึกให้ร่างกายแข็งแรงและเพื่อความสนุก